Wie zijn wij

Belangengroep de Groene Loper vertegenwoordigt drie buurten, te​
weten Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn (in deze Scharn-West) en alle gebruikers van de Groene Loper. Vanwege de grote dossiers als de Scholencampus en de Stationsontwikkeling zijn ook de wijken Heugemmerveld en Heer aangesloten. De belangengroep bestaat uit een stuurgroep, adviesgroep en een werkgroep.

De stuurgroep wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten buurtnetwerken en de initiatiefnemer John Wijenbergh.

Deze stuurgroep krijgt advies van en wordt gesteund door de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit Milieudefensie, De Fietsersbond Maastricht, de belangenvereniging voor blinden en slechtzienden Maastricht en Stichting Samen Onbeperkt Maastricht.

De werkgroepleden zijn inhoudsdeskundigen (buurtleden met ervaring en kennis van bestuursrecht, planologie enz.) die samen met de karttrekker de gesprekspartner zijn bij de gemeente Maastricht.


Doelstelling van Belangengroep de Groene Loper 

De Groene Loper en de aangrenzende omgeving leefbaar en (verkeers)veilig(er) te maken en te houden. De basis hiervoor is onze visie.

Visie Belangengroep de Groene Loper

De Groene Loper ontwikkelt naar een gebied dat (verkeers)veilig is, waar mensen elkaar treffen, onthaasten en gezond kunnen sporten. Waar de auto te gast is en de fiets en de voetganger de hoofdgebruikers zijn.​