Het beheersen van verkeer is een van de opties om de veiligheid en leefbaarheid te behouden.

Opties en maatregelen kunnen zijn:

 • Alleen bestemmingsverkeer op de Groene Loper.​
 • Snelheid remmende en ontmoedigende maatregelen.​
 • Handhaven op snelheid.​
 • Bevorderen van alternatieve rijroutes.​
 • Alternatieve vormen van vervoer aanbieden.​
 • Kruisingen veiliger maken.​
 • Oplossing voor middenstuk.​
 • Geen bezorgservices aan of in de buurt van de Groene Loper, alleen kwalitatieve horeca.​
 • Beheersen van af- en aanvoer van de scholen en rechtbank​


In het verkennen van het begrip burgerparticipatie stellen wij als gezamenlijke buurtvertegenwoordigers het volgende voor: 

We stellen samen met de Gemeente Maastricht een plan van aanpak vast.

Als vertrekpunt stellen we een norm vast.

De huidige verkeersintensiteit is het vertrekpunt. 3.000 MVE  (motorvoertuigen per etmaal) aan de Noord-zijde Groene Loper  en  4.000 MVE aan de Zuid-zijde.​

Met de komst van de woningen en de inrichting als 30-KM zone mag het aantal MVE groeien tot maximaal 5.000-6.000 MVE (Dit is landelijke richtlijn duurzaam veilig).​

Alle nieuwe initiatieven (zoals genoemd in ontwikkelingen) worden getoetst aan deze norm.

En vinden we gezamenlijk met de gemeente oplossingen voor:

 • Alle kruisingen waar langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer kruist.​
 • Voor het middenstuk waar vooral voetgangers geen veilig gevoel hebben​.
 • Het voorkomen van doorgaand verkeer.Uitvoering:

* Elk nieuw initiatief (zoals genoemd bij ontwikkelingen) wordt getoetst aan de norm:

Bij overschrijding van de norm worden aanvullende maatregelen genomen. ​

Het verkeer in de omgeving van de Groene Loper mag niet meer dan 20% toenemen (minimaliseren waterbed effect).​

* 3-maandelijks MVE monitoren.

* Handhaven 30-km zone.

* Verkeerskundigen en belanghebbenden vinden gezamenlijk een oplossing voor:

 • Het middenstuk (Gravel pad) van de Groene Loper.​
 • De gevaarlijke kruisingen waar langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen.​
 • Het ontmoedigen van gemotoriseerd verkeer en het drukken van de snelheid.