De uitgangspunten van de Groene Loper staan onder druk 


Maximale capaciteit :

Groene Loper : 5.000 – 8.000 (plan 2009) maar maximaal 20.000
Rotonde : 20.000 a 25.000 maximaal

Feitelijke belasting

 3.000  auto’s /dag Noord (2020)
 4.000 auto’s / dag Zuid  (2018)
 14.000 auto’s over rotonde (schatting)
 

Ontwikkelingen die de Groene Loper extra (gaan) belasten (schattingen)

  • Knippen Meerssenerweg / sluiten overweg Duitse poort +3000 auto’s (onderzoek gemeente Maastricht).
  • Realiseren van een schoolcampus 5.500 leerlingen + 850 leraren.
  • Realiseren van een kindcentrum + 350 kinderen + 40 medewerkers.
  • Realiseren van 1100 woningen Noord/Zuid + auto's + fietsers.
  • Realiseren van 30.000 M2 commercieel vastgoed + bezoekers en bezorgers.
  • Realiseren van het gerechtsgebouw + werknemers en bezoekers met auto's en fietsers.


Andere constateringen

  • Het vermoeden bestaat dat er veel doorgaand gemotoriseerd verkeer is.
  • Er wordt te hard gereden.
  • De kruisingen zijn niet veilig.


Het beheersen van het verkeer is een van de opties om de veiligheid en leefbaarheid te behouden. Lees hier onze voorgestelde opties en maatregelen