De ontwerpdoelstellingen van de Groene Loper staan onder druk 


Maximale capaciteit :

Groene Loper : 5.000 – 8.000 (plan 2009) maar maximaal 20.000
Rotonde : 20.000 a 25.000 maximaal

Feitelijke belasting

 3.000  auto’s /dag Noord (2020)
 4.000 auto’s / dag Zuid  (2018)
 14.000 auto’s over rotonde (schatting)
 

Ontwikkelingen die de Groene Loper mogelijk extra (gaan) belasten (schattingen)

  • Knippen Meerssenerweg / sluiten overweg Duitse poort +3000 auto’s (onderzoek gemeente Maastricht).
  • Realiseren van een schoolcampus 5.500 leerlingen + 850 leraren. -> deze is gelukkig van de baan. De belangengroep heeft hier succesvol aan bijgedragen.
  • Realiseren van een kindcentrum + 350 kinderen + 40 medewerkers.
  • Realiseren van 1100 woningen Noord/Zuid + auto's + fietsers.
  • Realiseren van 30.000 M2 commercieel vastgoed + bezoekers en bezorgers.
  • Realiseren van het gerechtsgebouw + werknemers en bezoekers met auto's en fietsers.


Andere constateringen

  • Het vermoeden bestaat dat er veel doorgaand gemotoriseerd verkeer is.
  • Er wordt te hard gereden.
  • De kruisingen zijn niet veilig.
  • Het middenvlak voelt onveilig vanwege het gezamenlijk gebruik van fietsers en voetgangers.


Het beheersen van het verkeer is een van de opties om de veiligheid en leefbaarheid te behouden. Lees hier onze voorgestelde opties en maatregelen